Thursday, August 5, 2010

Oh man re.. kar tum Ram Bhajan...

a melodious & meaningful Kabeer bhajan

sung by
Lata Mangeshkar